Besplatni oglasi: Uslovi korišćenja oglasa

1. Besplatni oglasi: Uslovi korišćenja
www.labrador.rs pruža usluge besplatnog objavljivanja komercijalnih poruka – oglasa.

Trajanje oglasa: automatsko brisanje oglasa nakon 30 dana. Ukoliko želite da Vaš oglas traje duže, možete nas kontaktirati…

4. Uslovi registrovanja na sajtu
Za korišćenje usluga sajta www.labrador.rs neophodna je besplatna registracija.
Registrovan korisnik može postavljati komercijalne poruke – oglase u neograničenoj količini, menjati svoje oglase, upravljati…

Registrovani korisnik ima pristup informacijama na oglasima.

Registrovani korisnik usluga koji je postavio komercijalnu poruku – oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

 

Oglasi za kućne ljubimce

Komentari
Podelite sa prijateljima :)